حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی کاربران برای ما خیلی مهم است به همین خاطر تمامی اطلاعات خریدهای کاربران و اطلاعات ثبت نام و شخصی آنها نزد پدیده کالا به صورت کاملا محرمانه نگهداری می شود. 

پشتیبان: اپن کارت (OpenCart) فارسی
پدیده کالا © 2019